Disclaimer

Hoewel mijn insteek te allen tijde is om jouw gezondheid (in de breedste zin van het woord) te bevorderen, is het raadzaam om een huisarts of specialist naar je klachten te laten kijken voordat je bij mij komt. Veel klachten kunnen door hen met succes worden behandeld. Laat je bij ernstige klachten en/of twijfel te allen tijde eerst goed onderzoeken. Ik kan en wil geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor ongevallen, ziekte en/of klachten die voortvloeien uit het niet raadplegen van bovengenoemde hulpverleners

Om de behandelingen wederzijds zo respectvol en duidelijk mogelijk te laten verlopen volgen hieronder mijn adviezen en voorwaarden:

Drink altijd voldoende water na een behandeling, dit i.v.m. de reinigende werking van het lichaam voor de afvoer van afvalstoffen.

Het is aan te raden bij een behandeling makkelijke, liefst lichte, kleding te dragen.

Bij het achterhouden van, voor mij belangrijke informatie, bent u zelf verantwoordelijk voor eventuele nadelige gevolgen.

Ook zijn mijn behandelingen niet verbonden met erotiek of sexualiteit.

Alle behandelingen, inwijdingen en cursussen zijn tegen contante betaling, of tegen betaling vooraf.

Bij verhindering graag zo snel mogelijk afbellen, uiterlijk 24 uur voor uw afspraak, anders ben ik genoodzaakt toch een vergoeding te vragen.

Wijzigingen in aanbod en prijzen zijn onder voorbehoud.