Begeleiding bij emotionele problemen

In deze tijd leven steeds meer mensen in een zekere onbalans. Ze zitten met ‘ zichzelf in de knoop’, voelen zich onbegrepen door de buitenwereld en niet gehoord. Dat is niet gek; de wereld verandert namelijk heel snel en op een heel andere manier dan (reguliere) wetenschappers denken te weten en denken te kunnen meten. Dit is ook de reden dat ze sommige mensen niet voldoende begrijpen om adequate hulp te bieden. Vanuit dat oogpunt is het niet meer dan logisch dat de client steeds vaker met lege handen (of beter: met een slecht gevoel) komt te staan. Een begeleidingstraject vanuit een shamanistische invalshoek (of shamanistisch counselen) kan je dan mogelijk wel een bevredigende oplossing bieden.

Tijdens het shamanistisch counselen ga ik samen met je kijken naar wat er op het moment in je leven speelt en waar je last van hebt. Deze problemen cq uitdagingen kleuren de manier waarop je naar het leven kijkt, jouw reacties, jouw vaste patronen, jouw overtuigingen. Ze bepalen mede jouw wijze van denken, de spanningen en het ongemak in het lichaam, de doelen die jij jezelf stelt, de vaste reactiepatronen zoals depressie, agressie of moedeloosheid. Hierna kijken we hoe jij de dingen aanpakt en wat er eventueel veranderd kan worden.
Er zijn dan een aantal manieren die we kunnen volgen. Deze leg ik graag uit in ons intake gesprek

Ik probeer altijd een eerlijke benadering te geven van jou en jouw probleem. In sommige gevallen is mijn advies aan jou er misschien een die je liever niet hoort. Het kan confronterend zijn, of te moeilijk lijken. Weet dat je altijd de vrijheid hebt om je eigen invulling te geven aan wat ik je meegeef. Ik heb hier respect voor omdat ik weet hoe moeilijk het kan zijn dergelijke uitdagingen aan te gaan als je er zelf midden in staat. Dat zal echter niets af doen aan mijn eerlijke, respectvolle advies: mijn doel is namelijk jouw heling, genezing en geluk. Hoeveel sessies je nodig hebt bepaal je deels zelf, en is ook vaak afhankelijk van hoeveel tijd je jezelf wilt en kunt geven,